Medicinsk utrustning – innovatörernas mecka

Har du tänkt på medicinsk utrustning nån gång? Ja, givetvis om du någonsin varit på ett sjukhus eller en vårdcentral. Men har du tänkt på hur mycket innovativ utrustning det finns på ett sjukhus? Och då tänker jag inte bara på avancerade apparater för dialys, röntgen eller strålning. Nej, jag tänker också på sånt som olika typer av stolar, bord, sängar och annat som är specialanpassat för ett specifikt ändamål. Och alla mindre apparater för undersökningar av olika slag. Att jobba med utveckling av medicinsk utrustning måste vara en innovatörs våta dröm.

Visste du att många uppfinningar inom sjukvården har svenskt ursprung. Till exempel pacemakern är en sådan uppfinning. Läkaren och ingenjören Rune Elmqvist uppfann den första pacemakern år 1958. Pacemakerns uppgift är att, med hjälp av elektriska impulser, få patientens hjärta att slå i rätt takt.

En annan uppfinning som kan räknas som medicinsk utrustning är rullatorn.  Aina Wifalk var en kvinna som tog fram rullatorn, 1978. Aina hade drabbats av polio och hade svårt att gå. När hon slitit ut axlarna av att gå med käppar så löste hon problemet genom att utveckla en rullator.

Andra uppfinningar inom medicinen som kan tillskrivas svenskar är en viktig vidareutveckling av respiratorn och utveckling av ultraljud inom medicinen.

Tänk att få vara med

Tänk att få vara med och komma på maskiner och fiffiga apparater som gör att man kan förbättra vården av sjuka. För mig skulle det vara ett ultimat jobb. Att få använda sin kreativa sida och sin innovationsförmåga för att hjälpa sjukvården att bli bättre, säkrare och mer effektiv.

Utvecklingen inom medicinsk utrustning går oerhört fort och det kommer nya och mer effektiva apparater och utrustning varje år. Det kan vara allt från en mer skonsam mammografi till en mer noggrann febertermometer.

Jag beundrar och avundas dem som jobbar inom detta området och som kan ta fram nya produkter som leder till att fler människor får chansen att leva ett friskare liv.